Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Hur stort skall uppsamlingskaret vara?

Lagstiftningen kräver att det finns en tillräcklig uppsamlingsvolym. Ett uppsamlingskar ska minst kunna samla upp innehållet i den största behållaren + 10% av den övriga lagrade volymen (i den mån lagring är tillåten).

I vattenskyddsområden ska hela den lagrade mängden kunna samlas upp (100 %).

2019-04-12T16:17:42+02:00