Produktkategorier

Huvudskydd

Vid val av lämplig skyddshjälm är det viktigt att analysera riskerna i den aktuella verksamheten. Det är arbetsgivaren som ska göra en riskbedömning och välja en hjälm som skyddar mot risken.

Industrihjälmar enligt EN 397 är lämplig att använda i till exempel byggnads- och anläggningsarbete, hamnarbete och skogsarbete.

Samtliga hjälmar uppfyller minst EN 397.

PK Produkterns modell Mk8, är idag den enda hjälm som uppfyller EN 14052.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.