Produktkategorier

ATEX-klassade pumpar för explosionsfarliga miljöer

PK Produkter® erbjuder fatpumpar som är godkända enligt ATEX-bestämmelserna. ATEX-direktivet är anpassat till den europeiska ramlagstiftningen och omfattar både tillverkare och användare. Riktlinjen gäller all tillämpning i miljöer där risk för explosion kan förekomma. ATEX-klassade pumpar hanterar explosionsfarliga miljöer på ett säkert sätt och de levereras givetvis i enlighet med ATEX-bestämmelserna.

Vätskor som är lämpliga för ATEX-godkända fatpumpar:

  • Etanol
  • Styrol
  • Koncentrerad spolarvästska
  • Isopropylalkohol
  • Bensin
  • Aceton
  • Koncentrerad myrsyra etc.