Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vad består absorbenter av?

Syntetiska sorbenter består oftast av polypropen (PP) men även material som polyuretan, nylon och andra polymerer förekommer, och har en fastställd sammansättning. De bryts ned mycket långsamt i naturen och destruktion sker lämpligen genom förbränning. Syntetiska sorbenter kan ges olika egenskaper genom att på olika sätt preparera dem. Exempelvis har en oljesorbent egenskaper som gör att den flyter på vatten. Polypropenprodukter möglar inte vid förvaring i fuktig miljö. Syntetiska sorbenter suger upp betydligt mer i förhållande till sin egen vikt än andra material – vilket även ger kostnadseffektivitet vid  hantering och destruering.

2019-04-12T14:35:40+02:00