Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vilken kärlstorlek?

Ska pumpen användas till en liten behållare, ett 200-liters fat eller en 1000-liters IBC-behållare?
Anpassa pump efter storlek på behållare. Behövs adapter för en säker och smidig pumpning?

2019-04-12T16:15:40+02:00