Vill du att vi kontaktar dig?

Produktkategorier

Vilket ämne skall pumpas?

Är vätskan aggressiv, trögflytande eller brandfarlig? Det är viktigt att välja en pump avsedd för ämnet. Finns det ett säkerhetsdatablad (SDB/MSDS)? Läs då detta noggrant!

En felaktigt vald pump kan ge upphov till värme, giftiga gaser, brand eller explosion.

Använd en särskild pump för varje olik vätska för att undvika föroreningar. Extra viktigt är detta vid livsmedelshantering och vätskor som är känsliga för föroreningar.

2019-04-12T16:06:52+02:00