Förvara kemikalier på rätt sätt

Korrekt förvaring av kemikalier är A och O i berörda industrier och verksamheter.

 

1. Vilken uppgift skall uppsamlingskaret fylla?

Det finns uppsamlingskar för alla applikationer, här följer några exempel:

Ska 1 fat, flera fat, eller IBC-behållare med farliga ämnen lagras?

  • Ska större behållare lagras erbjuder PK Produkter ett brett sortiment av uppsamlingskar för IBC. Dessa finns i utförande av polyeten eller stål, beroende på vilket ämne som ska lagras.

Ska karet kunna transporteras eller fyllas på med miljöfarliga ämnen?

  • Om farliga ämnen inte bara ska lagras, utan även kunna fyllas på kommer våra arbetsgolv till användning. I kombination med fatbockar så är de idealiska för omtappning av miljöfarliga vätskor. Dropp och spill hamnar i karen och grundvattnet skyddas.
  • Om du vid transport av fat och småbehållare inte vill avstå från det skydd ett uppsamlingskar ger, finns det mobila uppsamlingskar av plast eller stål.

Ska en större yta skyddas?

  • Ska större ytor skyddas från utsläpp är golvkar av stål eller plast rätt val. Dessa golvelement är idealiska att täcka in hela lokaler med tack vare de omfattande tillbehören med allt från kantinfästningar till ramper.

 

2. Vilket ämne skall förvaras?

Det ämne som ska förvaras avgör om ett plast- eller stålkar ska användas.

För lagring av miljöfarliga brännbara ämnen, som t.ex. olja eller lack används lackerade eller förzinkade kar av stål.

För lagring av aggressiva kemikalier, som t.ex. syror och lut används uppsamlingskar av plast (polyeten) eller rostfritt stål – som båda är korrosionsfria och därmed speciellt lämpade för detta ändamål.

GÅ TILL UPPSAMLINGSKÄRL

Resistenstabell för uppsamlingskärl

Den kemikalie som skall förvaras avgör vilken typ av uppsamlingskar som ska väljas.

RESISTENSTABELL (PDF)

3. Hur stort skall uppsamlingskaret vara?

Lagstiftningen kräver att det finns en tillräcklig uppsamlingsvolym. Ett uppsamlingskar ska minst kunna samla upp innehållet i den största behållaren + 10% av den övriga lagrade volymen (i den mån lagring är tillåten).

I vattenskyddsområden ska hela den lagrade mängden kunna samlas upp (100 %).