Näringslivets Producentansvar

Anslutna till NPA, Näringslivets Producentansvar för återvinning av förpackningar.

 

Hållbarhet genom återvinning

I vårt engagemang för miljön och en hållbar framtid är vi stolta att meddela vår anslutning till Näringslivets Producentansvar (NPA). Vårt samarbete med NPA är ett viktigt steg i vår strävan att ta producentansvar och främja återvinning, vilket direkt bidrar till en grönare planet.

Vad innebär producentansvar?

Som en ansvarsfull producent är vi skyldiga att se till att förpackningar från de produkter vi säljer blir återvunna. Genom att vara anslutna till NPA tar vi vårt producentansvar på allvar och bidrar aktivt till en cirkulär ekonomi.

Varför är NPA viktigt för oss?

NPA har en central roll i Sveriges återvinningssystem och fokuserar på att göra förpackningsåtervinningen så effektiv och hållbar som möjligt. Genom vår anslutning:

  1. Minimerar vi avfall: Vi ser till att förpackningar återvinns korrekt, vilket hjälper till att minska avfallet som hamnar på soptippen.

  2. Sparar resurser: Återvunna material kan återanvändas, vilket sparar på jordens naturresurser.

  3. Reducerar CO2-Utsläpp: Återvinning bidrar till minskade CO2-utsläpp genom att minska behovet av nya råvaror och energiintensiva tillverkningsprocesser.

  4. Förbättrar samhället: Genom att främja återvinning och ansvarsfullt producentansvar bidrar vi till Sveriges övergripande mål för hållbarhet och miljöskydd.

 

Anslutningbevis NPA

Läs mer om NPA och deras arbete

NPA-Logga_farg_RGB.png