Hållbarhet i fokus

På den svenska marknaden har PK Produkter en omfattande närvaro med tusentals produkter som spänner över olika områden. Detta ger oss inte bara en möjlighet, utan också ett ansvar att agera som en kraft för positiv förändring. Vi arbetar aktivt och engagerat med en mängd hållbarhetsfrågor, där vi inte bara påverkar våra leverantörer utan också vår egen verksamhet och kunder. Vårt engagemang går utöver det vanliga, då vi också är delaktiga i projekt som syftar till att göra världen lite bättre, ett steg i taget.

Som en erfaren produkt- och kunskapsleverantör inom industriell miljösäkerhet är vår dagliga verksamhet inriktad på att ständigt söka nya, säkrare och mer effektiva produkter. Detta gör vi för att skydda miljön och minska påverkan på både människor och djur.

I en tid med ökande krav från kunder, lagstiftare och samhället i stort, är ett kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete inte bara en viktig del av vår verksamhet, utan en vital del i att öka vår konkurrenskraft.

Vi ser fram emot en framtid där fokus på miljö och hållbarhet kommer att vara ännu mer centrala. Vi är övertygade om att det inte bara kommer att gynna oss som företag, utan också de samhällen vi verkar i. Välkommen till oss, där hållbarhet inte bara är en del av vår affärsstrategi – det är vår affärsstrategi.