Spillskydd

Våra produkter för spillskydd utgör ett heltäckande sortiment för god spillberedskap hos alla verksamheter som arbetar med kemikalier och andra skadliga vätskor. Här hittar du produkter för absorbering, tätning och invallning av farliga vätskor vid en spillolycka. Produkter för spillskydd bör finnas lättillgängliga på alla arbetsplatser med spillrisk – säkerställ en god spillberedskap idag!