Om PK Produkter

 

PK Produkter är en ledande leverantör av produkter och kunskap för hållbar miljösäkerhet. Vi har helhetslösningar för Spillberedskap® och vätskehantering. Vi erbjuder även kundanpassade lösningar för att hantera och lagra oljor, kemikalier och andra miljöfarliga ämnen på ett säkert sätt så inte människor, djur och natur kommer till skada.

I vårt sortiment ingår även förbrukningsvaror såsom Ecoren® avfettningsmedel, torkprodukter och emballage. Vår kompetenta personal guidar dig till rätt lösningar och produktval.

Kontakta oss gärna för rådgivning.

Till vår presentationsfilm på Youtube

 

PK Produkter hjälper företag att skydda miljö och människors hälsa

En stabil partner

PK Produkter har i över 35 år hjälpt företag att skydda miljö och människors arbetshälsa genom våra produkter och vår kunskap. Sedan starten har PK Produkter haft en stadigt ökad tillväxt och är idag en ledande leverantör av miljöskyddsprodukter för att hantera och lagra kemikalier och miljöfarliga ämnen.

PK-Direkt

På vår avdelning PK-Direkt vänder vi oss direkt till dig som användare av förbrukningsvaror så som avfettningsmedel, absorbenter, torkprodukter, handskar och förbrukningsmaterial. Vi har hanterat orderflöden i över 30 år och ligger i framkant när det gäller de senaste inom logistiklösningar. Som kund hos PK-Direkt får ni en lösning som passar ert företags inköpsrutiner. Ni bestämmer – Vi samordnar, hanterar, aviserar och levererar. Vi hjälper er att hantera era årsbehov på avropsorder i de kvantiteter som ni själv begär: uppdelade kvantiteter, större volymer, vecko- månads- eller kvartalsleveranser.

Miljö, kvalitet och säkerhet

För att möta våra kunders förväntningar och krav, och samtidigt leva upp till våra egna mål och framtidsplaner, är vi certifierade enligt FR2000. Certifieringen är en garant för att vi som organisation arbetar med miljö, kvalitet och säkerhet enligt svensk standard och att dessa även revideras av utomstående parter. Vår certifiering är en kvalitetsstämpel och en trygghet både för vår egen organisation och för dig som kund.

Hållbar miljö

Vi är en produkt- och kunskapsleverantör med stor erfarenhet inom industriell miljösäkerhet. I vårt dagliga arbete söker vi ständigt nya, säkrare och bättre produkter för att skydda miljön och minska miljöpåverkan för både människor och djur. Med ökade krav från kunder, lagstiftare, och övriga aktörer i samhället är ett kontinuerligt och långsiktigt miljöarbete en viktig faktor för att öka vår konkurrenskraft på marknaden. Vi är övertygade om att ett fokus på miljö och hållbarhet kommer att vara en ännu viktigare faktor i framtiden.

Kunskap gör skillnad

Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet så är vi specialister på produkter inom Spillberedskap® och vätskehantering. I Sveriges miljömål står det inskrivet att ”Kemiska risker behöver förebyggas genom att användningen av de farligaste ämnena begränsas i lagstiftningen, och att det finns kunskap och tillgång till information så att kemikalier kan hanteras säkert genom hela livscykeln”. Vi ger råd och delar gärna med oss av vår kunskap om produkter och helhetslösningar så att ditt företag kan följa de lagar och förordningar som ställs på er verksamhet.

Trygghet

Vårt mål är att vi ska vara det bästa alternativet för dig som kund. Vi vill att du som kund alltid ska känna dig trygg med dina köp hos oss och vi arbetar för att erbjuda de produkter som främjar en hållbar miljö. Ett nära samarbete med de stora tillverkarna av produkter för både Spillberedskap® och vätskehantering borgar för en trygg affär, både nu och i framtiden.