Arbetsskydd

Hos PK Produkter hittar du alla typer av arbetsskydd. Här finns dels skyddsoveraller och andningsskydd mot farliga ämnen och kemikalier, dels skydd mot faktorer som höga ljud och fallrisk.

Det är viktigt att ställa höga krav på arbetsskydd för att det ska tjäna sitt syfte. All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Skyddshandskar ska även vara märkta med ett piktogram som anger vad det skyddar emot. Hos PK Produkter hittar du arbetsskydd av hög kvalitet och god säkerhet.
 

Personlig skyddsutrustning för arbetsplatser

  • Andningsskydd – vi erbjuder korttidsmasker, halvmasker och helmasker som skyddar mot skadliga ämnen.
  • Arbetshandskar – skyddshandskar av narv som passar till de flesta yrkesgrupper och händer.
  • Hörselskydd – vi erbjuder hörselproppar, -bågar och -kåpor utformade för bästa möjliga arbetsskydd, komfort och användarvänlighet. Våra hörselproppar är helt PVC-fria, vilket är bra för både miljö och individ.
  • Första hjälpen – varje arbetsplats bör vara väl förberedd med ett första hjälpen-kit om olyckan är framme.
  • Nöddusch – vi erbjuder olika modeller av nödduschar och ögonduschar, så att du är väl förberedd vid spill eller stänk av farliga ämnen.