Vi är FR2000 certifierade

Ett komplett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag

PK Produkter är FR2000 certifierade sedan 2004 – vilket innebär att vi förenar kvalitet, miljötänk, säker arbetsmiljö, brandskydd samt kompetensförsörjning i en effektiv helhet. 

Vår FR2000 certifiering innebär att vi har ett integrerat ledningssystem som baseras på välkända internationella standarder såsom ISO 9001 och ISO 14001, tillsammans med svensk standard SS 62 40 70 och riktlinjer från Arbetsmiljöverket och Räddningsverket. Detta integrerade system säkerställer att vår verksamhet drivs på ett strukturerat och säkert sätt, med fokus på ständig förbättring och effektivitet.

Det är viktigt att betona att FR2000 står juridiskt jämställt med ISO 9001 och ISO 14001, som bekräftats genom rättsliga beslut. Vid situationer där ledningssystem utvärderas, till exempel i offentliga upphandlingar, ska FR2000 värderas likvärdigt med nämnda ISO-standarder.

Genom vårt åtagande och FR2000 certifiering kan ni som kund känna er trygga i att vi är en pålitlig partner som ständigt strävar efter högsta möjliga standard i allt vi gör.

cert4.svg Certifikat

Läs mer om FR2000