Transportbehållare ADR

Emballage för farligt gods

Här hos PK Produkter hittar du behållare som är UN-godkända för att klara transport av olika typer av farligt gods. Det kan t.ex. vara transportlådor speciellt utformade för att klara av att transportera litium-/litiumjonbatterier, även skadade batterier, som kan utgöra en risk då de kan gå i termisk rusning.

Här finns även behållare som är lämpliga för fast gods i förpackningsgrupperna I eller II, t.ex. förbrukade trasor, olje- och kemikalieabsorbenter eller granulat.

Här finns även Multitankar av stål som är ADR-godkända för transport, uppsamling, lagring och avfallshantering av olja och diesel.

Tveka inte att fråga oss om du är osäker på vilken sorts behållare du är i behov av. Vi kan en hel del om emballage och svarar gärna på dina frågor. Hör av dig!

Du kan även läsa mer på MSB:s hemsida om transport av farligt gods.