Länsor för sjö och vattendrag

Här finner du ett stort urval av effektiva och säkra länsar som är specialanpassade för användning i vattendrag som hamnar, diken och sjöar. Här finns dels oljelänsar som absorberar spillet, dels länsor för att avgränsa området så att uppfångningen av spillet blir mer hanterbar.

Oljeläns för alla tillfällen

Våra oljelänsar kan beställas i flera olika dimensioner. Få speciellt anpassade länsar för mindre eller större vattendrag, eller länsor med extra snabb absorptionsförmåga. Länsarna flyter obehindrat även när de är mättade, och är lätthanterade både vid utläggning och upptagning.

Läns för avspärrning

Våra skärmlänsar avgränsar spill och oljeutsläpp. Med skarpa färger syns länsorna på långt håll. Skärmlänsarna kan effektivt användas tillsammans med absorberande oljelänsar eller andra absorbenter.