Manuella pumpar

I vårt utbud av manuella pumpar hittar du optimal pumplösning för varje typ av vätska. Olika viskositet och vätsketyp kräver olika pumplösningar – läs mer på respektive fatpump för att hitta rätt modell. Här finns både hand- och fotmanövrerade fatpumpar, i plast, stål eller aluminium, alla med sitt specifika användningsområde.  Pumparna finns i olika modeller som passar både dunkar och fat.

Manuella fatpumpar för olja, lösningsmedel och kemikalier

Välj rätt manuella fatpump för hantering av olika vätskor. Våra manuella fatpumpar lämpar sig väl för bland annat:

 • Brännbara vätskor
 • Diesel
 • Vatten
 • Fotogen
 • Olja
 • Lösningsmedel
 • Kemikalier
 • Lätta mineraloljor
 • Metylklorid
 • Kalkvätska
 • Ättiksyra
 • Fosforsyra