Adaptrar

För smidiga och täta anslutningar erbjuder vi ett brett sortiment inom kamlock och olika typer av fat- och IBC-adapter. Här hittar du specialtillverkade adaptrar och kopplingar för alla typer av fat och behållare.

Kamlock och slanganslutning

Rätt typ av IBC-tank-adapter och koppling är av största vikt för effektiv och spillfri vätskehantering. I vårt sortiment hittar du bland annat:

  • adaptrar och lock i 60 × 6 (2”) och andra format
  • kamlock med slanganslutning
  • adaptrar för Gardena och Schütz
  • specialanpassade gängadaptrar för olika typer av dunkar, avtappningskranar och pumpar