Fallskydd

Fallskyddsutrustning är ett arbetsverktyg med viktiga fördelar som ger ökad produktivitet och lägre risker. Användaren kan bära utrustningen lång tid utan att bli trött.

Vad säger lagen?

Fallskyddslagstiftningen slår fast att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.