Elektriska pumpar

Elektriska fatpumpar till IBC-tank och andra fat och dunkar. Med en elektrisk fatpump hanteras stora mängder vätska utan problem. Effektiva fatpumpar för säker hantering med minskad spillrisk.

IBC-pump

Här hittar du elektriska fatpumpar för olika vätskor och behållare, inklusive specialanpassade IBC-pumpar för AdBlue och andra vätskor. Hitta en elektrisk fatpump med manuellt handtag eller automatpistolventil, med eller utan flödesmätare och slangvinda.

Elektrisk fatpumpar – användningsområden

  • Vätskor som saltsyra, myrsyra 50 %, klorsyra, batterisyra, ammoniaklösningar, glykoler, väteperoxid, AdBlue och skumdämpare.
  • Oljebaserade smörjmedel, kallrengöring och mjukgörare.
  • Ammoniaklösningar, ättiksyra och tensider med mera.
  • Verksamheter som verkstadsindustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, processindustri och kemiindustri.

Fatpump – elektrisk eller manuell

En elektrisk fatpump är ett måste inom många industrier och laboratoriemiljöer där frekvent pumpande är nödvändigt, och både vätskor och behållare omöjliggör manuellt arbete. Manuella fatpumpar lämpar sig för mindre mängder av icke aggressiva vätskor. Hitta rätt fatpump i vårt breda sortiment av fatpumpar för alla ändamål.