Stegpallar

Stegpallar av plast eller plåt lämpliga på lager eller i butiksmiljö. Stå säkert då pallen låser sig när man ställer sig på den.