ATEX-klassade pumpar

PK Produkter® erbjuder fatpumpar som är godkända enligt ATEX-bestämmelserna för explosionsfarliga miljöer. ATEX-direktivet är anpassat för den europeiska ramlagstiftningen och omfattar både tillverkare och användare. Riktlinjerna gäller all utrustning och arbetsmiljö där risk för explosion kan förekomma.

ATEX-klassade pumpar hanterar explosionsfarliga vätskor på ett säkert sätt och levereras i enlighet med ATEX-bestämmelserna. ATEX-pumpar är tillverkade för att gnistor inte ska kunna uppstå, vilket gör dem säkra att använda i explosionsfarliga sammanhang.

För vätskor med explosionsrisk, t.ex.

  • Etanol
  • Styrol
  • Koncentrerad spolarvästska
  • Isopropylalkohol
  • Bensin
  • Aceton
  • Koncentrerad myrsyra etc.