ATEX-klassade pumpar

PK Produkter® erbjuder fatpumpar som är godkända enligt ATEX-bestämmelserna för explosionsfarliga miljöer. ATEX-klassningen är anpassad för den europeiska ramlagstiftningen och omfattar både tillverkare och användare. Riktlinjerna gäller all utrustning och arbetsmiljö där risk för explosion kan förekomma.

ATEX-pumpar för vätskor med explosionsrisk 

En ATEX-klassad pump hanterar explosionsfarliga vätskor på ett säkert sätt och levereras i enlighet med ATEX-bestämmelserna. ATEX-pumpar är tillverkade för att gnistor inte ska kunna uppstå, vilket gör dem säkra att använda i explosionsfarliga sammanhang.  Pumparna hanterar vätskor som:

•    Etanol
•    Styrol
•    Koncentrerad spolarvästska
•    Isopropylalkohol
•    Bensin
•    Aceton
•    Koncentrerad myrsyra etc.