Tryckluftsdriven pump

Med en tryckluftsdriven pump från PK Produkter kan du effektivt hantera en bred variation av vätskor. Pumparnas kapacitet regleras enkelt med hjälp av luftflödet, och de lämpar sig väl till högviskösa och känsliga medier som alkohol, bensin, färg och petroleum.

Tryckluftsdriven fatpump för industriella applikationer

Genom att använda en tryckluftspump reducerar du risken för spill och läckage, vilket skapar en säkrare och renare arbetsplats. Den enkla installationen minskar även driftstopp och förbättrar produktiviteten direkt. En tryckluftsdriven fatpump är optimal för tillförlitlig transport mellan fat och andra behållare. En fatpump med tryckluft har flera fördelar:

  • Torrsjälvsugande

  • Packningslös
  • Torrgångssäker
  • Inga elektriska anslutningar
  • Låg vikt
  • Underhållsfri
  • Enkel att hantera