Kemikalieskåp & Miljöskåp

Hos PK Produkter finner du ett brett utbud av kemikalie- och miljöskåp för att säkert lagra dina kemikalier och andra känsliga material. Våra kemskåp är byggda för att uppfylla strikta säkerhetskrav och hjälper till att skydda både personal och arbetsmiljö från potentiella risker. Med en rad olika storlekar och konfigurationer kan du enkelt hitta en lösning som passar just dina behov. 

Vi har även ett omfattande sortiment av uppsamlingskärl som erbjuder en flexibel lösning för lagring av farliga ämnen.

När behövs miljöskåp?

Miljöskåp bör användas i följande situationer där förvaring av kemikalier är avgörande för att skydda såväl arbetsmiljön som den yttre miljön:

•    För att säkert lagra miljöfarliga ämnen.
•    När brandfarliga ämnen behöver en säker förvaringsplats.
•    Om förpackningarna inte har adekvat sekundärskydd och därför kräver invallning.
•    För att skydda särskilt farliga kemikalier från obehörig åtkomst.
•    Vid hantering av kemikalier som frigör giftiga gaser och ångor i arbetsmiljön.


Regler & krav för kemikalieskåp

För att uppfylla de regler och krav som gäller för kemikalieskåp, bör du från start vara noggrann med att identifiera vilka kemikalier som ska förvaras och deras specifika krav. Olika kemiska ämnen reagerar med varandra och därför är det viktigt att hålla isär sådana produkter genom olika skåp eller hyllplan. Oftast finns det föreskrifter på respektive kemikalieprodukt om vilka substanser som ska hållas isär. 
Öppna förpackningar bör förvaras i ett kemikalieskåp med ventilation, vilket våra skåp är försedda med. Ta fram säkerhetsdatablad för rekommendationer och riktlinjer gällande de ämnen du förvarar samt se till att ha koll på vilka typer av ämnen det är - om det är frätande, brandfarliga, miljöfarliga, explosiva eller oxiderade substanser.

Välkommen att kontakta oss, om du har några frågor kring kemikalieskåp – vi hjälper dig.