Hörselskydd

Hörselskada orsakad av bullerexponering på arbetsplatser är fortfarande en vanligt orsak till arbetsskada. PK Produkters utbud av hörselskydd hjälper till att undvika detta problem. Nyttan av hörselskydd minskar mycket om man inte bär det hela tiden man vistas i bullret. Därför är det viktigt att välja hörselskydd som man klarar av att bära hela arbetsdagen.