Kemikaliehyllor

En säker och smidig förvaring är a och o vid hantering av miljöfarliga ämnen så som oljor och kemikalier. Våra kemikalieskåp och kemikaliehyllor ger en bra och säker invallad förvaring av vätskor, både vid lagring och vid avtappning.

Kemikaliehyllorna finns i flera olika format (bredd och djup) för största flexibilitet. Hyllsystemen finns godkända för förvaring av aggressiva kemikalier, frätande ämnen eller brandfarliga vätskor och kan byggas ut och vidare med hjälp av våra bas- och påbyggnadshyllor.

Vi har dessutom pallställ med tillhörande uppsamlingskar, vilka har extra hög resistens mot frätande och aggressiva kemikalier. Pallställen kan även beställas som specialgodkända för lagring av brandfarliga vätskor och miljöfarliga ämnen.

Läs mer om våra:

Kemikalieskåp
Uppsamlingskärl