Brunnstätning

Vid olyckor som utsläpp eller spill av vattenskadande vätskor måste brunnar och avlopp snabbt säkras, för att förebygga miljöskador och att hälsofarliga ämnen sprids i avlopp. Med vår brunnsmatta och andra produkter inom brunnstätning går det fort och enkelt att säkra alla brunnar inom ett spillområde.

Brunnsmatta och lock

I vårt sortiment hittar du allt från brunnsmatta i polyuretan och ADR brunnstätning av EPDM, till vår egen Tättingen för gatubrunnar – en svensk uppfinning för sekundsnabb tätning av brunnar.

Se även våra spillbarriärer för att snabbt begränsa en spillolycka. Läs mer om att hantera spill på PK:s absorbentskola.

Vill du beställa, eller har du några frågor? Kontakta oss