Brunnstätning

Med våra produkter inom brunnstätning går det fort och enkelt att säkra alla brunnar inom ett spillområde. Vid olyckor som utsläpp eller spill av vattenskadande vätskor måste brunnar och avlopp snabbt säkras, för att förebygga miljöskador och att hälsofarliga ämnen sprids i avlopp. 

Brunnsmatta och lock

I vårt sortiment hittar du allt från brunnsmatta i polyuretan och ADR brunnstätning av EPDM, till vår egen Tättingen för gatubrunnar – en svensk uppfinning för sekundsnabb tätning av brunnar. Se även våra spillbarriärer för att snabbt begränsa en spillolycka. 

Vill du beställa brunnsätningar, eller har frågor om våra produkter? Kontakta oss!

 

Skydda miljön med brunnstätningar

På industri- och fabriksområden finns det risk för olyckor med farliga ämnen, vilket kan leda till allvarliga miljö- och hälsoproblem. Effekterna av kemikalieläckage kan vara omfattande och leda till förorening av vattenkällor, hälsorisker för människor och ekosystem samt ekonomiska förluster på grund av sanering och produktionsavbrott.

För att förhindra förorening av grundvatten och den lokala vattencykeln är det viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Brunnstätningar och avloppstätningar är viktiga för att snabbt och effektivt förhindra att skadliga ämnen sprids vid ett utsläpp.