Oljebar med pump

Komplett oljebar med pump som uppfyller dagens miljökrav för säker hantering och lagring vid stationär eller mobil installation. Anpassade för avtappning av t.ex. hydraulik-, motor- eller växellådsolja samt vegetabiliska oljor med en viskositet på upp till 1500 cSt. Oljestationen finns i utföranden för upp till fyra fat och kan väljas i två olika versioner med elektrisk eller tryckluftsdriven pump.

Oljebarer med elektrisk pump eller tryckluftspump

  • Oljebar med elektrisk pump, inkl spillkar för 2 fat – Denna oljestation lämpas för vegetabiliska och hydraulik-, motor- och växellådsolja. Den ger en säker avtappning och har en hög kapacitet med elektriska pumpar. Avtappningen är lätthanterlig och den klarar upp till 200-liter fat. Oljebaren har följande certifikat; Pumpar: 2006/42/E6, Vinda: 89/392/EG, 91/368/EG, Enligt Stawa-R (Riktlinjer för uppsamlingskärl stål). Den har en elektronisk räknare, ett uppsamlingskar med galler samt en avtappningspistol med vridled. Med hjälp av en gaffellyftvagn med en markfrigång på 100 mm är den lättflyttad.
  • Oljebar med elektrisk pump, inkl spillkar för 4 fat – Oljebaren har liknande egenskaper som ovanstående oljebar med elektrisk pump, med skillnaden att den är försedd med ett spillkar för 4 fat.
  • Oljebar med tryckluftspump, inkl spillkar för 2 fat – en oljestation lämpad för allehanda oljor, såsom hydraulik-, motor- och växellådsolja, vegetabiliska och andra oljor upp till en viskositet på 1500 cST, frostskyddskoncentrat. Den är lätt att hantera vid avtappning och klarar upp till 200-liter fat. Med hjälp av en gaffellyftvagn med en frigång på 100mm, så kan oljebaren lätt förflyttas. Den har en elektronisk räknare, ett praktiskt uppsamlingskar med galler, starka pumpar samt en avtappningspistol med vridled. Godkännande/Certifikat: Pumpar: 2006/42/E6, Vinda: 89/392/EG, 91/368/EG och enligt Stawa-R (Riktlinjer för uppsamlingskärl stål).
  • Oljebar med tryckluftspump, inkl spillkar för 4 fat – Denna oljestation har samma goda egenskaper som ovanstående oljebar med tryckluftspump, med skillnaden att den är försedd med ett spillkar för 4 fat.