Avfettning

Ecoren.jpg

Hos PK Produkter har vi ett välsorterat utbud inom avfettning. Här hittar du avfettningsmedel för att effektivt rengöra fordon, maskiner och motorer. Vi har både alkalisk och petroleumbaserad avfettning, för alla rengöringsbehov och verksamheter.

Våra olika avfettningsmedel

  • Alkalisk avfettning – För tuff rengöring och avfettning av fordon
  • Mikroemulsioner – Vegetabilisk, för tuff rengöring av motorer
  • Kallavfettning – Petroleumbaserad vinterprodukt för fordonstvätt
  • Lågskummande avfettning – För användning i t.ex. skurmaskiner
  • Svanenmärkt avfettning – Miljömärkt avfettning