Skyddsoveraller

PK Produkter har skyddsoveraller som skyddar dig i ditt arbete eller om du tillbringar din arbetsdag i en dammig miljö. Våra overaller är designade för att erbjuda ett robust skydd mot flytande kemikalier, fasta partiklar, smittämnen och andra föroreningar, vilket gör dem till ett utmärkt val för krävande arbetsmiljöer. Vi erbjuder både engångsoveraller för enstaka användning och modeller avsedda för långvarigt bruk.

När används skyddsoverall?

Jobbar du med:
•    bekämpning av ohyra?
•    oljesanering?
•    farliga kemikalier? 

En skyddsoverall måste användas där det förekommer olika typer av risker. De är utformade för att skydda mot kemikalier, biologiska ämnen, radioaktiva material, elektricitet, värme, eld och mycket annat. Här är några specifika situationer där skyddsoveraller ofta används:

•    Kemisk industri: För att skydda mot farliga kemikalier, syror eller lösningsmedel.
•    Sjukvård: Speciellt under pandemier eller vid hantering av smittsamma sjukdomar, för att skydda mot biologiska faror.
•    Bygg- och anläggningsarbete: För att skydda mot asbest, damm, och andra farliga partiklar.
•    Laboratoriearbete: För att skydda mot kemiska spill och biologiska prover.
•    Brandbekämpning: Skyddsoveraller som är brandsäkra och värmetåliga för att skydda mot eld och höga temperaturer.
•    Renrumsarbete: Inom elektronik- och läkemedelsindustrin, där det är viktigt att hålla miljön fri från damm och partiklar.
•    Jordbruk: För att skydda mot bekämpningsmedel eller andra kemikalier som används inom jordbruket.
•    Avfallshantering och sanering: För att hantera farligt avfall eller vid saneringsarbeten efter kemikalieutsläpp eller oljeutsläpp.