Andningsskydd

Andningsskydd används när skadliga föroreningar finns i luften. Föroreningarna kan förekomma som damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga.

Vi erbjuder två olika varianter av skydd.

Halvmask – täcker användarens näsa, mun och haka. Hålls på plats med justerbara band. Olika filterkombinationer erbjuds.
Helmask – täcker användarens ögon, näsa, mun och haka. Hålls på plats med justerbara band och tätar mot användarens ansikte. Olika filterkombinationer erbjuds.