ASF- och ASP-behållare

ASF- och ASP-behållare är behållare av galvaniserat stål som är anpassade för lagring och transport av farligt avfall. Behållarna finns anpassade för farligt avfall i flytande respektive fast form, och för aerosoler. De uppfyller gällande lagstiftning  och möter kraven för såväl frekventa transporter som för aktiv förvaring.

ASF-behållare för flytande avfall

Finns både med och utan bottenventil, och i en dubbelmantlad version, välj mellan volymer från 100 liter upp till 1000 liter.

ASP-behållare för fast avfall

Finns i volymer från 120 liter upp till 1000 liter, och i en version för aerosoler.