Transporttank

Vårt breda utbud av mobila tankar för diesel, AdBlue och bensin. Våra lätthanterade transporttankar med pump finns med bärhandtag eller hjul, och i volymer från 60–980 liter. En ekonomisk och säker lösning för bränsletransport för alla typer av fordon och maskiner.

Mobila transporttankar

Portabla transporttankar med färdigmonterad pump är ett säkert alternativ för transport av diesel, bensin eller AdBlue. En skräddarsydd och ekonomisk lösning för att ha med sig mindre mängder bränsle på vägarna.

ADR-dieseltank för säker transport

Våra mobila dieseltankar är ADR-godkända för transport av farligt gods på väg. Vår ADR-dieseltank med elektrisk pump är godkänd enligt ADR 1.1.3.1c för transport till direkt förbrukning. Ett säkert och rent sätt att transportera diesel för tankning av maskiner. Läs mer om förskrifterna i ADR-S hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.