Spillredskap

Varje spillolycka är unik och varje företag eller organisation som hanterar farliga ämnen behöver identifiera vilka risker de omfattas av. Med god planering och rätt spillberedskap kan spill av miljöförstörande karaktär minimeras.

Spillredskap är ett samlingsbegrepp för produkter och verktyg som används för att begränsa och förhindra spill vid olyckor och produktion med kemikalier och olja. Hos PK Produkter® hittar du spillredskap för alla typer av spill och verksamheter.

Till våra Spillkit  Brunnstätningar  Absorbenter  Spillbarriärer

Skräddarsy eller välj färdiga kit för spillberedskap

PK Produkter® har färdiga spillkit för varje akut olyckstillbud, både stationära och mobila. Skräddarsy era spillkit efter behov och välj vad er ADR-väska ska innehålla. Med Spillredskap® har ni alltid rätt spillprodukter för er verksamhet.

Behöver ni hjälp med att välja rätt spillredskap för er verksamhet, tveka inte att kontakta oss för personlig hjälp och mer information.