Industrisugar

SPILLVAC® är en kraftfull tryckluftsdriven våt- och industrisug. Den är lämplig för alla typer av spill som ska återanvändas, återvinnas, destrueras eller deponeras.

SPILLVAC® finns i en modell som passar för montering på ett befintligt standardfat, och i en modell som är komplett med fat och vagn m.m.

Samtliga SPILLVAC® industrisugar finns även i ATEX utförande för användning i EX-klassad miljö.