Gasskåp Gasförråd

Brandutsatta gasflaskor innebär en stor risk för både allmänhet och brandmän, det kan bli tvunget för räddningspersonal att backa till skydd och låta byggnaden brinna ned. Gasflaskor i brinnande lokaler kan orsaka kraftiga explosioner, ge splitter och hela flaskor kan flyga iväg. En livsfarlig situation för såväl personer i omgivningen som för brandmännen på plats. Ett rekommenderat säkerhetsavstånd för en brandutsatt gasflaska är 300 meter.

Första prioritet är alltid: Rädda, Varna, Larma och Släck.

Här är 3 tips på hur du kan göra för att, enligt räddningstjänsten, säkrast förvara gasflaskor.

  • Förvara gasflaskorna utomhus eller i ett förråd/skåp utanför byggnaden.
  • Ta in flaskorna när de ska användas eller led in gasen via fasta rörinstallationer till användningsplatsen.
  • Märk ut förvaringsutrymmet med varningsskylt för gasflaska under tryck.

Dessa ord och information är inhämtad från Räddningstjänsten Skåne Nordvästs hemsida.