Källsorteringsdekaler

Uppmuntra anställda till källsortering med möbler som står lättillgängligt, och som är tydligt uppmärkta med dekaler för de olika fraktionerna.