Batteriskåp/Laddskåp

Här hittar du våra laddskåp och batteriskåp för laddning och förvaring av litiumbatterier. Dessa skåp är specifikt utformade för att erbjuda ett robust skydd mot de faror som är förknippade med termisk rusning. Genom att effektivt isolera och kontrollera dessa risker bidrar våra laddskåp till att skapa en säkrare arbetsmiljö, minska risken för skador på egendom och skydda personalen från potentiella hälsorisker.

Behöver du hjälp med att hitta rätt produkter för er verksamhet? Varmt välkommen att kontakta oss!

Säkra laddskåp för batterier

PK Produkters laddskåp för batterier är tillverkade med integrerade brandlarm, ventilation för att förhindra överhettning och eluttag för säker laddning av litiumbatterier.  Termisk rusning och brand kan leda till giftiga gasutsläpp, i värsta fall explosion av batterier. Varje fall kan innebära fara för anställda, verksamheten och inte minst miljön. 

Förvaring och lagring av litiumbatterier

Förvaring och lagring av litiumbatterier ska ske på svala platser utan direkt solljus. Laddning av litiumbatterier bör ske med godkända laddare och under övervakning, och omgivningstemperaturen bör vara lämplig, helst rumstemperatur. 

Vad innebär termisk rusning?

Termisk rusning är en okontrollerad frigörelse av battericellens energi som kan uppstå vid överladdning och höga temperaturer. För att man inte ska bli rädd för att hantera batterier är det bra att känna till vilka faror eller risker som finns. Håller man sig till anvisningar för användning är batterier säkra att använda. Detta innebär att man bör vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder, som att använda säkert utformade laddskåp och batteriskåp.

För att transportera litiumjonbatterier gäller speciella regler eftersom de klassas som farligt gods. Därför hittar du hos PK Produkter även brandsäkra förvarings- och transportbehållare som används vid transport av t.ex. skadade och uttjänta batterier.

Läs mer på MSB:s hemsida om lagstiftning och transportregler.

Om vi tillsammans vill verka för en mer hållbar och grön framtid, kräver det att vi blir bättre på att ta hand om vår miljö genom återvinning av uttjänt material.

Sidor med bra information