Batteriskåp, Laddskåp

Framtiden är elektrisk, och korrekt hantering av elektriska produkter, som batterier, blir allt viktigare. Här hittar du våra produkter för förvaring av litium-/litiumjonbatterier.

Den potentiella faran vid felaktig hantering av litiumbatterier är mycket hög. Termisk rusning och brand kan leda till giftiga gasutsläpp, i värsta fall explosion av batterier. Varje fall kan innebära fara för anställda, verksamheten och inte minst miljön. Investera därför i godkända batteriskåp eller laddskåp för korrekt förvaring.

PK Produkters batteriskåp är utvecklade för att i första hand skydda oss människor mot brand och rök som kan uppstå när ett litiumbatteri går i termisk rusning.

Termisk rusning

Termisk rusning är en okontrollerad frigörelse av battericellens energi som kan uppstå vid överladdning och höga temperaturer. För att man inte ska bli rädd för att hantera batterier är det bra att känna till vilka faror eller risker som finns. Håller man sig till anvisningar för användning är batterier säkra att använda.

För att transportera litiumjonbatterier gäller speciella regler eftersom de klassas som farligt gods. Därför hittar du hos PK Produkter även brandsäkra förvarings- och transportbehållare som används vid transport av t.ex. skadade och uttjänta batterier.

Läs mer på MSB:s hemsida om lagstiftning och transportregler.

Om vi tillsammans vill verka för en mer hållbar och grön framtid, kräver det att vi blir bättre på att ta hand om vår miljö genom återvinning av uttjänt material.

Sidor med bra information