Spillbarriär

Med en tät spillbarriär skapar du en säker invallning av farliga vätskor vid spillolyckor eller läckage. Våra spillbarriärer har tydliga signalfärger och finns i olika modeller och storlekar, för alla ändamål och miljöer.

Formbar avspärrningsbarriär

Våra spill- och avspärrningsbarriärer finns som fasta T-lister, runda barriärer eller flexibla spillbarriärer som kan formas efter underlag och spillets område.

Se även våra produkter inom brunnstätning, för komplement vid olyckor i närheten av dagvattenbrunnar och avlopp. Om du vill veta mer om våra produkter är du välkommen att kontakta oss för mer information.