Nödduschar

PK Produkter erbjuder ett brett sortiment av nöddusch och ögondusch. Var väl förberedd med rätt produkter om olyckan skulle vara framme. Olika verksamheter kräver olika typer av akut rengöring – här hittar du allt från väggmonterade enheter till isolerade tankmodeller. Vi erbjuder även bärbara lösningar på flaska för akuta tillfällen då en väggmonterad dusch ej finns att tillgå.

Ögondusch för snabb olyckshantering

Det är viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Vår ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna ge en steril och effektiv spolning av ögat eller kroppen – på bara någon sekund ska de kunna ge ett tempererat flöde rent vatten. Tillgång till snabba och effektiva duschar kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.

Nöddusch utomhus för helkropp och ansikte

Vår nöddusch passar både utomhus och inomhus och finns i modeller för olika verksamheter och tillfällen. Dessa produkter är viktiga för att snabbt kunna hantera olyckor där omedelbar sköljning av ansikte eller kropp krävs. Vi erbjuder även kombinerade produkter, vilket ger en flexibel lösning för olika typer av olyckor.

Regler och föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter klargör att det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat ögonskydd, ögondusch och nöddusch vid hantering av kemiska produkter som kan skada ögonen. Enligt föreskriften AFS 1999:7 ska anställda informeras om hur ögonduschen används, och nödduschens funktion ska kontrolleras regelbundet.

I AFS 2020:1 framgår vidare att nödduschar är obligatoriska i alla verksamheter med risk för översköljning av skadliga ämnen. Duschen behöver vara lättåtkomlig och får inte blockeras, och vattnet ska normalt vara tempererat.