Nödduschar

PK Produkter erbjuder ett brett sortiment av nödduschar och ögonduschar. Olika verksamheter kräver olika typer av akut rengöring – här hittar du allt från väggmonterade enheter till isolerade tankmodeller. Vi erbjuder även bärbara lösningar på flaska för akuta tillfällen då en väggmonterad dusch ej finns att tillgå. Med våra produkter kan du vara väl förberedd om olyckan skulle vara framme. 

Ögondusch för snabb olyckshantering

Det är viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Våra ögonduschar är framtagna för att snabbt och säkert kunna ge en steril och effektiv spolning av ögat eller kroppen – på bara någon sekund ska de kunna ge ett tempererat flöde rent vatten. Vi erbjuder även produkter med frostskydd för effektiv användning även under kalla förhållanden.

Nöddusch för helkropp och ansikte

Vi har nödduschar som passar både utomhus och inomhus och finns i modeller för olika verksamheter och tillfällen. Dessa produkter är viktiga för att snabbt kunna hantera olyckor där omedelbar sköljning av ansikte eller kropp krävs. Vi erbjuder även kombinerade produkter, vilket ger en flexibel lösning för olika typer av olyckor.

Regler och föreskrifter

Läs vår guide för mer information om regler och krav. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat ögonskydd, samt nödduschar, så som en ögondusch. Regler specificeras i föreskriften AFS 1999:7, som kräver att anställda informeras om korrekt användning och att nödduschen kontrolleras regelbundet.

I AFS 2020:1 framgår vidare att nödduschar är obligatoriska i alla verksamheter med risk för översköljning av skadliga ämnen. Duschen behöver vara lättåtkomlig och får inte blockeras, och vattnet ska normalt vara tempererat.