Nödduschar

PK Produkter erbjuder ett brett sortiment av nöddusch och ögondusch. Var väl förberedd med rätt produkter om olyckan skulle vara framme. Olika verksamheter kräver olika typer av akut rengöring – här hittar du allt från väggmonterade ansikts- och ögonduschar till isolerade nödduschar i tankmodell. Vi erbjuder även bärbar ögondusch på flaska för akuta tillfällen då en väggmonterad nöddusch ej finns att tillgå.

Ögondusch för snabb olyckshantering

Det är viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Våra nödduschar är framtagna för att snabbt och säkert kunna ge en steril och effektiv spolning av ögat eller kroppen – på bara någon sekund ska de kunna ge ett temperat flöde rent vatten. Tillgång till snabb och effektiv ögonspolning kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.

Nöddusch utomhus för helkropp och ansikte

Våra nödduschar finns i modeller för olika verksamheter och tillfällen, inomhus såväl som utomhus. En ögondusch gör det enkelt att snabbt skölja rent i ansiktet, medan en väggmonterad nöddusch för helkropp sköljer rent vid mer heltäckande olyckor. Vi har även kombinerade nödduschar för flexibel användning.

Nöddusch – regler och föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter klargör att det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat ögonskydd, ögondusch och nöddusch vid hantering av kemiska produkter som kan skada ögonen. Enligt föreskriften AFS 1999:7 ska anställda informeras om hur ögonduschen används, och nödduschens funktion ska kontrolleras regelbundet.

I AFS 2020:1 framgår vidare att en nöddusch är obligatorisk i all verksamhet med risk för översköljning av skadliga ämnen. Duschen behöver vara lättåtkomlig och får inte blockeras, och vattnet ska normalt vara tempererat.