Produktkategorier

Arbetsskydd

Vilka krav ska man ställa när man köper personlig skyddsutrustning?
All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Skyddshandskar ska även vara märkta med ett piktogram som anger vad det skyddar emot.