Produktkategorier

Arbetsskydd

Vilka krav ska man ställa när man köper personlig skyddsutrustning?
All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Skyddshandskar ska även vara märkta med ett piktogram som anger vad det skyddar emot.

Skyddsutrustning för arbetsplatser

  • Andningsskydd –  vi erbjuder korttidsmasker, halvmasker och helmasker som skyddar mot skadliga ämnen.
    Arbetshandskar – vi erbjuder arbetshandskar av nötnarv, svinnarv och getnarv, som lämpas till de flesta yrkesgrupper och händer.
  • Hörselskydd – vi erbjuder hörselproppar, bågar och hörselkåpor utformade för bästa möjliga skydd, komfort och användarvänlighet. Våra hörselproppar är helt PVC fria, vilket är bra för både miljö och individ.
  • Första hjälpen – varje arbetsplats bör vara väl förberedd om olyckan är framme med ett första hjälpen-kit.
  • Nödduschar – vi erbjuder olika modeller av nödduschar och ögonduschar, så att du är väl förberedd om olyckan skulle vara framme.
  • Skyddsoveraller – skydda dig mot farliga kemikalier med våra skyddsoveraller.
  • Ögonskydd – skydda dina ögon från splitter, gnistor, giftiga ämnen och UV-ljus. Vi erbjuder flera olika skyddsglasögon som skyddar dina ögon på arbetsplatsen.
  • Fallskydd – minska risker med en fallskyddsutrustning.