Vill du att vi kontaktar dig?

    Produktkategorier

    Nödduschar

    PK Produkter tillhandahåller olika modeller av nödduschar och ögonduschar så att du är väl förberedd om olyckan skulle vara framme.

    Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en främmande substans i ögat. Nöd- och ögonduscharna är framtagna för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat – deras utformning gör att de är klara att använda på sekunden. Att ha tillgång till snabb och effektiv ögonspolning kan ha avgörande betydelse för hur allvarlig en eventuell ögonskada blir.