Produktkategorier

Skyddsoveraller

Jobbar du med

bekämpning av ohyra?
oljesanering?
farliga kemikalier?

PK Produkter har skyddsoveraller som skyddar dig i ditt arbete eller tillbringar din arbetsdag i en dammig miljö.