Produktkategorier

Skyddsoveraller

Jobbar du med

bekämpning av ohyra?
oljesanering?
farliga kemikalier?

Eller tillbringar du kanske din arbetsdag i en dammig miljö?

PK Produkters skyddsoveraller kan ”mäta sig med vem som helst”.

Våra Microgard®- eller Microchem®-overaller tillgodoser alla behov.