Produktkategorier

IBC-behållare

IBC-behållare godkända för säker transport och lagring av vätskor samt även UN-godkända för farligt gods.

Vi har även rekonditionerade IBC-tankar – ring för tillgång.

PK Produkter tillhandahåller även tillbehör till IBC:

» Adaptrar

» Uppsamlingskärl

» Pumpar

» Omrörare

» Värmemantlar

» Tillbehör