Produktkategorier

Kemikalieförvaring

Vi på PK Produkter har ett stort sortiment med allt som behövs för förvaring, hantering och lagring av lack, oljor, kemikalier, och miljöfarliga ämnen. Allt från mindre uppsamlingskärl till större förvaringsskåp.

Här hittar du bland annat:

  • Produkter för förvaring och lagring av kemiska ämnen utomhus. Finns i många olika format, med eller utan väderskydd, m.m.
  • Anpassningsbara arbetsgolv som skyddar vid påfyllning och omtappning av farliga ämnen.
  • Miljöcontainrar för både passiv och aktiv lagring av farliga ämnen.
  • Kemikaliehyllor för effektiv och strukturerad förvaring av kemiska ämnen.
  • Brandskåp för säker lagring av brännbara vätskor på arbetsplatsen.

Läs mer om hantering av spillolja: » MSB:s broschyr för hantering av spillolja