Produktkategorier

Avtappningsstationer och fathyllor

Risk för spill är vanligt förekommande vid påfyllning och avtappning. Med våra avtappningsstationer uppfylls kraven för lagring av miljöfarliga ämnen.
Ämnet som skall lagras bestämmer vilket material som skall väljas på uppsamlingskaret.

Läs vår guide »Förvara kemikalier på rätt sätt

Läs vår »Resistenstabell för uppsamlingskar