Produktkategorier

Fatskåp Cubos för kemikalieförvaring

Cubos är en serie robusta fatskåp tillverkade av stålplåt, godkända för lagring av miljöfarliga ämnen. De är även godkända för passiv lagring av brandfarliga vätskor (H224-226).

  • Löstagbara varmförzinkade galler
  • Fat kan lagras direkt på gallerhylla eller på pallar
  • Med centrallås för dörrar och lock
  • Med naturlig ventilation (0,4 luftväxlingar/tim) för lagenlig passiv lagring av brandfarliga vätskor
  • Underkörningsbara, med en markfrigång på 100 mm, för möjlighet av transport med gaffeltruck
  • Gastryckfjädrar som gör det lätt att öppna och stänga lock