Produktkategorier

Miljöcontainrar

Vi på PK Produkter har ett antal olika förvaringsskåp och miljöcontainrar för allt från förvaring utomhus, till enskild låst förvaring, fatlagring och containrar för lagring av IBC-behållare. Våra miljöcontainrar är anpassade för allt från enskild/isolerad förvaring av dunkar och fat, till lagring/förvaring av diverse mindre förpackningar och behållare med vätskor eller miljöfarliga ämnen.

Samtliga av våra miljöcontainrar är godkända för giftiga, miljöfarliga, och frätande ämnen, och flera av dem kan dessutom med komplettering bli godkända för förvaring av brandfarliga vätskor.

Uppsamlingsvolymen är mellan 250 – 2850 liter.

Har du frågor om vårt sortiment? Tveka inte att höra av dig till oss på PK Produkterså hjälper vi dig!