Produktkategorier

Påkörningsskydd

PK Produkter erbjuder ett brett utbud av olika påkörningsskydd – såsom balkar, byglar, hörn och pollare. Påkörningsskydd skyddar liv och egendom och används t.ex. på lager, industrier och vid bensinstationer. De är framtagna för att vid utsatta miljöer skydda byggnader, pallställ och maskiner. Finns det kemikalier uppställda i en produktionslokal bör även de skyddas och risk för påkörning finns. Påkörningsskydden finns för både inom- och utomhusbruk, och är lätta att montera.