Produktkategorier

Säkerhetsfat

Blanda aldrig farligt avfall med vanligt avfall. Farligt avfall ska sorteras och lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Säker transport med godkända säkerhetsfat
PK Produkter® har godkända, slutna, säkerhetsfat för säkrare bärgning och transport när farliga ämnen är inblandade.

Faten är konstruerade så att de är rymliga nog för förvaring och transport av skadade eller läckande fat som innehåller miljöfarliga ämnen.

Bland våra produkter finner du:

Säkerhetsfat
Bärgningsfat
Rullvagn
Fatbandage