Produktkategorier

Spillredskap®

Varje spill är unikt och det är en betydelsefull hjälp för människa och miljö att varje företag/organisation identifierar vilka risker de omfattas av. Med god planering kan spill av miljöförstörande karaktär minimeras.

Skräddarsy eller välj färdiga spillkit.
PK Produkter ® har färdiga, stationära och mobila spillkit för varje akut olyckstillbud. Ni kan själva bestämma utifrån ert behov vad just er ADR-väska eller ert spillkit ska innehålla.
Behövs hjälp med vilka produkter som passar för just din verksamhet, så kontakta oss på 010-129 40 00 eller info@pk-produkter.se.